Lịch sử 10 Bài 27

I. Các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước   Cơ cấu tổ chức nhà nước thời Hùng Vương     Thời              kỳ Chính trị Kinh tế Văn hóa - giáo dục Xã hội Thời kỳ  dựng nước đầu tiên  VII TCN - II TCN Từ thế kỷ I - X bị phong kiến phương Bắc đô hộ - Bắc thuộc. - Thế kỷ VII TCN - II TCN nhà nước Văn Lang - Âu Lạc thành lập ở Bắc Bộ (Bộ máy nhà nước quân chủ còn sơ khai.) -Thế kỷ II T.CN ở Nam Trung Bộ Lâm Ấp, Chăm Pa ra đời. -Thế kỷ I TCN quốc gia Phù Nam ra đời ở Tây Nam Bộ - Nông nghiệp trồng lúa nước. -Thủ công nghiệp : dệt, gốm, làm đồ trang sức. - Đời sống vật chất đạm bạc, giản dị, thích ứng với tự nhiên. -Tín ngưỡng: Đa phần. - Đời sống tinh thần phong phú, đa dạng, chất phát, nguyên sơ. -Giáo dục từ năm 1070 được tôn vinh, ngày càng phát triển.  Quan hệ vua tôi gần gũi, hòa … [Read more...]