Soạn bài Hoán dụ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN  1. Các từ in đậm trong những câu thơ dưới đây có gì đặc biệt? Chúng được dùng để chỉ ai? Áo nâu cùng với áo xanh Nông thôn cùng với thị thành đứng lên. Gợi ý: Các từ in đậm được dùng để biểu thị những đối tượng có mối quan hệ gần gũi với nó. - Áo nâu: chỉ người nông dân; áo xanh: chỉ người công nhân; - Nông thôn: chỉ những người ở nông thôn; thành thị: chỉ những người sống ở thành thị. 2. Dựa vào gợi ý trên, hãy điền các từ in đậm và đối tượng mà nó biểu thị vào bảng sau: Sự vật, hiện tượng dùng để biểu thị Sự vật, hiện tượng được biểu thị 3. Các từ in đậm trên được dùng theo phép hoán dụ. Các từ này có quan hệ với cái mà nó biểu thị như thế nào, có giống với ẩn dụ không? Gợi ý: - Mối quan hệ giữa cái biểu thị và cái được biểu thị trong phép ẩn dụ là mối quan hệ giống nhau; - Mối quan hệ giữa cái biểu thị và cái được biểu thị … [Read more...]