Lịch sử 11 Bài 15

Lịch Sử lớp 11 Bài 15 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939)   Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình, mở đầu phong trào Ngũ Tứ I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939) 1. Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. a. Phong trào Ngũ Tứ (ngày 4/5/1919) * Nguyên nhân :quyết định bất công của các nước đế quốc, ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười. -Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình , lôi cuốn đông đảo các tầng lớp khác trong xã hội đặc biệt là giai cấp công nhân. -Từ Bắc Kinh lan rộng ra 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước -Thắng lợi. * Nét mới và ý nghĩa của phong trào :                  +Nét mới đó là lực lượng giai cấp công nhân tham gia với vai trò nòng cốt (trưởng thành và trở thành lực lượng chính trị độc lập)                  +Mục tiêu :đấu tranh chống đế quốc và phong kiến. Không chỉ dừng … [Read more...]