Địa Lí 7 Bài 57 – Khu vực Tây và Trung Âu

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần 1. Kiến thức: -              Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, kinh tế của khu vực Tây và Trung Âu 2. Kỹ năng, thái độ: -              Rèn luyện HS phân tích lược đồ, tranh ảnh II/ Phương tiện dạy học cần thiết: -              Lược đồ khu vực Tây và Trung Âu -              Hình ảnh, tư liệu về khu vực III/ Tiến trình tổ chức bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ -              Trình bày đặc điểm nền KT ở Bắc Âu? -              Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu với đời sống và sản xuất 2. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung ghi bảng GM1: Khái quát tự nhiên - Dựa vào H57.1 SGK kết hợp với lược đồ các nước châu Âu ? Xác định phạm vi khu vực ? Kể tên các nước trong khu vực   - Chia 4 nhóm thảo luận ? HS quan sát H57.1 … [Read more...]