Địa Lí 7 Bài 51 – Thiên nhiên châu Âu

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần 1. Kiến thức: -              Biết được vị trí địa lí, giới hạn châu Âu trên bản đồ -              Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu 2. Kỹ năng, thái độ: -              Đọc bản đồ, phân tích bản đồ -              Giáo dục BTTN & ĐDSH (Mục II) II/ Phương tiện dạy học cần thiết: -              Bản đồ tự nhiên châu Âu -              Tài liệu, tranh ảnh về châu Âu III/ Tiến trình tổ chức bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ -              Không 2. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung ghi bảng GM1: Vị trí, địa hình GV giới thiệu khái quát vị trí, giới hạn châu ÂU trên bản đồ tự nhiên ? Châu Aâu nằm trong giới hạn nào ? Tiếp giáp với châu nào, đại dương nào ? Dựa vào lược đồ 51.1SGK cho biết bờ biển châu Âu có đặc điểm gì khác … [Read more...]