Địa Lí 7 Bài 53 – Thực hành

Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần 1. Kiến thức: -              Ôn lại cách nhận biết đặc điểm khí hậu ở từng môi trường (3 kiểu môi trường) -              Biết được môi trường tương ứng với loại rừng thích hợp 2. Kỹ năng, thái độ: -              Rèn luyện HS kỹ năng phân tích lược đồ, biểu đồ, so sánh từng kiểu khí hậu và rút ra kết luận II/ Phương tiện dạy học cần thiết: -              H53.1 SGK phóng to -              Bản đồ tự nhiên châu ÂU -              Tranh ảnh, tư liệu (nếu có) III/ Tiến trình tổ chức bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra 15’ (thực hành) I/ Phần lí thuyết: 1. Nêu các kiểu khí hậu ở châu Âu từ lớn đến nhỏ? (10đ) II/ Thực hành 2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Trạm A SGK trang 159 cho biết: - Nhiệt độ tháng cao nhất, thấp nhất, biên độ … [Read more...]