Soạn bài Các thành phần chính của câu

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN  1. Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu a) Ở Tiểu học, các em đã được biết đến chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của câu. Hãy nhớ lại những đặc điểm của các thành phần ấy để xác định chúng trong câu sau: Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. (Tô Hoài) Gợi ý: - Chủ ngữ: tôi - Vị ngữ: đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng - Trạng ngữ: Chẳng bao lâu b) Thử lần lượt bỏ đi các thành phần câu nói trên và cho biết để câu diễn đạt được một ý trọn vẹn (đọc lên ta có thể hiểu được người viết nói gì mà không cần đặt nó vào trong hoàn cảnh cụ thể) thì: - Những thành phần nào bắt buộc phải có trong câu? - Những thành phần nào không bắt buộc phải có trong câu? Gợi ý: Chủ ngữ và vị ngữ là hai thành phần bắt buộc phải có mặt trong câu. Đây là hai thành phần chính của câu. Trong câu trên, có thể bỏ đi thành phần trạng … [Read more...]