phân tích nhân vật Thị Nở trong tác phẩm “Chí phèo” – bài mẫu 1

Khi xây dựng nhân vật Thị Nở, nhà văn Nam Cao thẳng cánh hạ bút những dòng này: "Người ta không ai sợ kẻ khác phạm đến cái xấu, cái nghèo, cái ngẩn ngơ của mình, mà thị lại chỉ có ba cái ấy". Nghèo, xấu, ngẩn ngơ như ba mặt của một lô cốt hình tam giác chóp, nơi tác giả đã nhốt chặt nhân vật Thị Nở của mình vào trong đó. Nhưng có thật thị chỉ có ba điều ấy không? Nhà văn Nam Cao đã xử lý như thế nào trong quá trình triển khai "dự án thiết kế ban đầu" này? Tôi cho rằng nhân vật Thị Nở ngay từ đầu là một biểu hiện nguyên khối của con người tự nhiên, thuộc về tự nhiên, chứ không hề sắm vai con người xã hội. Thị xấu ma chê quỷ hờn ư? Trong biết bao nhiêu thành phẩm của tạo hóa có phải thứ nào cũng đẹp cả đâu! Đã là giới tự nhiên thì vừa có cái hoàn toàn đẹp, có cái hoàn toàn xấu, lại có cái vừa đẹp vừa xấu. Thị Nở xấu xí như thể một bộ phận của tự nhiên xấu xí, là chuyện có thực. Hơn nữa, … [Read more...]

phân tích nhân vật Thị Nở trong tác phẩm “Chí phèo”

- Hoàn cảnh  (xuất thân) - Phân tích đặc điểm tính cách - Nhân xét Nếu áp 3 điều đấy vào Thị Nở, mình nghĩ sẽ triển khai đại loại như sau: - Hoàn cảnh, xuất thân: Đó là con người xấu nhất làng Vũ Đại, xấu đến ma chê quỷ hờn, khuôn mặt của Thị được được miêu tả như căn hầm nhốt quỷ dữ trong bóng đêm, mà đã được NCao mô tả bằng những câu văn đầy tính tạo hình như thế này: "Cái mặt của thị thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi mà bề ngang hơn bề dài, thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại, nếu hai má nó phinh phính thì mặt thị lại còn được hao hao như mặt lợn... Cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành..." "Đã thế thị còn dở hơi... và thị lại nghèo... và thị lại là dòng giống của một nhà có mả hủi..." Thế nên, người ta tránh thị như tránh một con vật rất tởm... - Đặc điểm tính cách nhân vật Như đã nói ở trên, Thị Nở là một người dở … [Read more...]