Lịch sử 7 Bài 25

BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN

I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN

1/. Xã hội đàng trong nửa sau thế kỷ XVIII.

a.Tình hình xã hội Đàng Trong:

– Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát.

– Số lượng Quan lại tăng quá mức, việc mua quan  bán tước khá phổ biến.

– Tập đoàn Trương Phúc Loan lũng đoạn triều đình, nắm mọi quyền hành.

– Hậu quả:

+ Nông dân mất ruộng đất, nộp nhiều thứ thuế,nộp lâm thổ sản quý,đời sống cực khổ.

+ Mâu thuẫn giữa các tầng lớp xã hội đối với chính quyền họ Nguyễn ngày càng dâng cao,Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.

b. Khởi nghĩa của Chàng Lía

– Căn cứ: Truông Mây (Bình Định)

– Chủ trương: Lấy của nhà giàu, chia cho người nghèo.

2/. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ.

– Lãnh đạo: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

– Căn cứ:

+ Tây Sơn Thượng Đạo (An Khê, Gia Lai)

+ Tây Sơn Hạ Đạo (Tây Sơn, Bình Định)

+ Nghĩa quân: Lấy của người giàu chia cho người nghèo, xoá nợ cho nông dân, bãi bỏ các thứ thuế

+ Lực lượng: dân nghèo, đồng bào dân tộc: Chămpa, Bana,thợ thủ công,thương nhân…

TUẦN 27

Tiết 53 – BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN

II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM

1/. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn

-Tháng 9/1773, nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn.

-Năm 1774, nghĩa quân mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận.

-Quân Trịnh đánh vào Phú Xuân, chúa Nguyễn vượt biển vào Gia định

– Nguyễn Nhạc phải tạm hòa hoãn với quân Trịnh để tập trung đánh Nguyễn.

– Từ năm 1776 đến năm 1783, nghĩa quân đã 4 lần đánh vào Gia định, năm 1777 Tây Sơn bắt và giết được Chúa Nguyễn, Nguyễn Ánh chạy thoát, chính quyền họ Nguyễn đàng trong bị lật đổ.

2/. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785)

a. Nguyên nhân:

– Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm.

b. Diễn biến:

-Giữa năm 1784,5 vạn quân Xiêm tiến vào nước ta.

+2 vạn quân thuỷ lên Rạch Giá ( kiên Giang)

+3 vạn quân bộ qua Chân Lạp tiến vào cần thơ

– 1/1785, Nguyễn Huệ tiến vào Gia Định, chọn đoạn sông Tiền  từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến

– 19/1/1785, Nguyễn Huệ dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục.Quân ta đồng loạt xông thẳng vào đội hình của địch.Bị tấn công bất ngờ và mãnh liệt quân Xiêm bị tiêu diệt gần hết,Nguyễn Anh thoát chết,sang Xiêm lưu vong.

 c. Kết quả:

 Quân Xiêm bị đánh tan.

d. Ý nghĩa :

– Đập tan âm mưu xâm lược của nhà Xiêm.

– Khẳng định sức mạnh của dân tộc.

– Trận Rạch gầm- Xoài Mút là trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xam của dân tộc ta

TUẦN 27

Tiết 54- BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN

III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH

1/. Hạ thành Phú Xuân, tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh.

-Hè 1786 Nguyễn Huệ, Nguyễn Hữu Chỉnh tiến quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân.

-Tháng 6/1786, hạ thành Phú Xuân, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.

-Nguyễn Huệ nêu danh nghĩa Phù lê diệt Trịnh, tiến thẳng ra đàng ngoài

-Giữa 1786, Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long chúa Trịnh bị bắt, chính quyền họ Trịnh chấm dứt tồn tại sau hơn 200 năm.

2/. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản- Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà.

– Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyền chống Tây Sơn, Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc diệt Chỉnh, nhưng sau đó  Nhậm lại ra mặt chống Tây Sơn.

-Giữa năm1788 Nguyễn Huệ tiến quân  ra Thăng Long diệt Nhậm.và xây dựng chính quyền ở Bắc Hà được nhiều sĩ phu giúp sức.

TUẦN 28

Tiết 55 – BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN

I.  TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH

1/. Quân Thanh xâm lược nước ta.

a. Hoàn cảnh:

– Lê Chiêu Chống cầu cứu nhà Thanh.

– 1788 Tôn Sĩ Nghị, đem 29 vạn quân tiến vào nước ta.

b. Chuẩn bị của nghĩa quân Tây Sơn

– Trước thế giặc mạnh , nghĩa quân tạm rút khỏi Thăng Long

– Lập phòng tuyến Tam Điệp , Biệt Sơn.

– Bố trí quân thủy bộ liên kết chặt chẽ.

2/. Quan Trung đại phá quân Thanh (1789)

– Tháng 1/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế lấy niên hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc.

– Từ Tam Điệp, Quang Trung chia làm 5 đạo.

– Đêm 30 vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt đồn tiền tiêu của địch.

– Đêm mồng  3 tết bí mật vây đồn Hà Hồi (Thường Tín … Hà Tây)

– Sáng mùng 5 tết đánh đồn Ngọc Hồi.

– Trưa mùng 5 tết, Quang Trung cùng đoàn quân chiến thắng tiến vàoThăng Long.

3/. Nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa phong trào nông dân Tây Sơn

a. Nguyên nhân.

Nhờ ý chí đấu tranh, tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta.

Tinh thần chiến đấu anh dũng của nghĩa quân.

Sự lãnh đạo tài tình, sang suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy

b.Kết quả:

Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn- Trịnh Lê.

Xóa bỏ sự chia cắt đất nước,  thống nhất quốc gia.

Đánh tan quân xâm lược Xiêm- Thanh bảo vệ nền độc lập.

c. Ý nghĩa :

-Tiêu biểu cho ý chí đấu tranh, tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

-Thể hiện truyền thống bất khuất của dân tộc.

Những chiến công của phong trào Tây Sơn trong những năm 1771-1789

+Lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng trong năm 1777.

+Đánh tan quân xâm lược Xiêm trong trận Rạch Gầm- Xoài Mút năm 1785

+Lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng ngoài năm 1786-1788.

+Đánh tan xâm lược quân Thanh năm 1789.