Lịch sử 6 Bài 25

TIẾT 28

Bài 25: ÔN TẬP CHƯƠNG III

1.Ach thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta.

– Từ năm 179 TCN đến thế  kỷ X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của triều đại phong kiến Phương Bắc.

– Trong thời kỳ bị Bắc thuộc, nước ta bị mất tên, chia ra nhập vào với các quận, huyện của Trung Quốc, với những tên gọi khác nhau như sau:

Thời gian

Tên nước

Đơn vị hành chính

Năm 179 TCN Nam Việt Triệu Đà chia Au Lạc thành hai quận: Giao Chỉ và Cửu Chân
Năm 111 TCN Châu Giao Nhà Hán chia Au Lạc thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam
Đầu thế kỷ III Giao Châu Nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu (Trung Quốc) và Giao Châu (Au Lạc cũ)
Đầu thế kỷ VI Giao Châu Nhà Lương chia Au Lạc thành 6 châu
679 – thế kỷ X An Nam đô hộ phủ Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ và chia Giao Châu thành 12 châu.

– Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta rất tàn bạo, thâm độc dẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẩn về mọi mặt.

– Chính sách thâm độc nhất là đồng hóa nhân dân ta.

2. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kỳ Bắc thuộc.

Số

TT

Thời gian

Tên cuộckhởi nghĩa chống giặc phương Bắc

Người lãnh

đạo

Tóm tắt diễn biến chính

Ý nghĩa

1

Năm 40

Hai Bà Trưng chống nhà Hán Trưng Trắc, Trưng Nhị Mùa Xuân năm 40, Hai Bà phát động khởi nghĩa ở Mê Linh, nghĩa quân nhanh chóng chiếm toàn bộ Châu Giao. Tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc ta.

2

Năm 42 – 43

Kháng chiến chống nhà Hán Trưng Trắc, Trưng Nhị Tháng 4/42, Mã Viện mang quân đánh vào nước ta.Hai Bà Trưng kéo quân từ Mê Linh đến vùng Lãng Bạc để nghênh chiến. Do yếu thế, quân ta lui về giữ Cổ Loa và Mê Linh. Mã Viện truy đuổi, Hai Bà lui về Cấm Khê (Ba Vì – Hà Tây) chiến đấu giữ từng tấc đất, xóm làng. Tháng 3/43, Hai Bà hy sinh trên đất Cấm Khê.

3

Năm 248

Bà Triệu chống nhà Ngô Triệu Thị Trinh Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa) rồi lan khắp Giao Châu.

4

542 – 548

Lý Bí chống nhà Lương Lý Bí Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa. Năm 542 và 543, quân Lương 2 lần phản công nhưng thất bại. Mùa Xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), lập ra nước Vạn Xuân.

5

548 – 602

Kháng chiến chống quân Lương Triệu Quang Phục,

Lý Phật Tử

Chọn Dạ Trách làm căn cứ, ban ngày tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng. Đêm đến, nghĩa quân chèo thuyền đánh úp trại giặc, cướp vũ khí, lương thực.

Năm 550, Trung Quốc có loạn, Trần Bá Tiên về nước. Chớp thời cơ đó, nghĩa quân phản công, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

6

Năm 722

Mai Thúc Loan chống nhà Đường Mai Thúc Loan Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân khởi nghĩa, nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu. Ong liên kết với nhân dân khắp Giao Châu, Chăm-pa, chiếm được thành Tống Bình.

7

776-791

Phùng Hưng chống nhà Đường Phùng Hưng Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải phất cờ khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được thành Tống Bình.

3. Sự chuyển biến về kinh tế và văn hóa, xã hội

– Về kinh tế:

+ Trồng lúa 2 vụ/năm, biết làm thủy lợi, dùng sức kéo trâu bò, công cụ sắt phát triển.

+ Các nghề thủ công cổ truyền vẫn được duy trì và phát triển: nghề gốm, dệt vải.

+ Giao lưu buôn bán trong và ngoài nước.

– Về văn hóa:

Chữ Hán truyền vào nước ta cùng với Nho, Đạo, Phật giáo và luật lệ, phong tục tập quán của người Hán.

– Về xã hội: Xã hội phân hóa sâu sắc. Từ thế kỷ I đến thế kỷ VI, người Hán thâu tóm quyền lực, trực tiếp cai quản đến các huyện, từ huyện trở xuống do người Việt cai quản.

=> Nhân dân vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên, vẫn giữ phong tục tập quán người Việt, học chữ Hán nhưng vận dụng theo cách đọc riêng của mình.. . nhờ vào lòng yêu nước, tinh thần sáng tạo trong lao động, ý thức vươn lên, ý thức bảo vệ nền văn hóa dân tộc.

– Tổ tiên đã để lại cho chúng ta: Lòng yêu nước, tấm gương những anh hùng dân tộc, tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước, ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hóa dân tộc.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • on tap chuong 3 lich su 6
  • ,