Lịch sử 6 Bài 21

TIẾT 24

Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN

(542 – 602)

1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

- Đầu thế kỷ VI, Nhà Lương chia lại các quận, huyện và đặt tên mới để cai trị.

- Phân biệt đối xử: Người Việt không được giữ chức vụ quan trọng.

- Thứ sử Tiêu Tư tàn bạo đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý.

=> Nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa của Lý Bí.

2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập.

a. Khởi nghĩa Lý Bí:

- Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình, hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng.

- Gần 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận, huyện. Tiêu tư hoảng sợ, vội bỏ thành Long Biên chạy về Trung Quốc.

- Nghĩa quân đánh bại  hai lần phản công nhà Lương  và giải phóng thêm Hoàng Châu.

b. Nước Vạn Xuân thành lập:

- Mùa Xuân 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân, niên hiệu là Thiên Đức, dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).

- Triều đình gồm hai ban văn, võ. Triệu Túc giúp vua cai quản mọi việc. Tinh Thiều đứng đầu ban văn, Phạm Tu đứng đầu ban võ.