Địa Lí 7 Bài 50 – Thực hành

Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ôxtrâylia

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần

1. Kiến thức:

–         Đặc điểm ĐH Ôxtrâylia

–         Đặc điểm KH ( chế độ nhiệt, ẩm và giải thích diễn biến nhiệt ẩm của 3 kiểu KH ở Ôxtrâylia)

2. Kỹ năng, thái độ:

–         Đọc, phân tích ảnh và BĐ ĐL, bồi dưỡng kĩ năng nhận biết lát cắt ĐH

II/ Phương tiện dạy học cần thiết:

–         BĐ tự nhiên và khí hậu lục địa Ôxtrâylia.

–         Lược đồ KH H 50.3 SGK

–         Lát cắt đại hình lục địa Ôxtrâylia.

III/ Tiến trình tổ chức bài mới:

1. Kiểm tra bài cũ

–         Tại sao đại bộ phận lục địa Ôxtrâylia có KH khô nóng?

2. Giới thiệu bài mới:

HĐ1: Nhóm

 BÀI 1: Trình bày đặc điểm các KV địa hình Ôxtrâylia

– Chia 4 nhóm thảo luận

Các yếu tố

Miền Tây

Miền Trung Tâm

Miền Đông

1. Dạng ĐH

 

2. Độ cao TB

3. Đ² ĐH

 

 

 

4 . Đỉnh núi lớn , độ cao

CN Tây Ôxtrâylia

 

700 – 800m

2/3 DT lục địa tương đối bằng phẳng, giữa là những sa mạc.

ĐBTrung Tâm

 

200m

Phía Tây nhiều hồ (hồ Âyrơ sâu 16m rộng 8884m2), sông Đac-linh

Núi cao: dãy Đông Ôxtrâylia

1000m

– Chạy dài hướng Bắc-Nam dài 3400m sát biển .

-Sườn Tây thoải, sườn Đông dốc

– Đỉnh Rao-đơ-Mao cao 1600m, nơi cao nhất là núi Co-xim-xcô cao 2230m

 HĐ2: Nhóm

 BÀI 2

– Chia 4 nhóm thảo luận

a) Sự phân bố mưa :

Loại gió

Lượng mưa mm

Sự phân bố

Giải thích

1. Miền Bắc : ( Xích đạo 200N)

– Gió mùa

– Hướng TB – ĐB

– Ven biển Bắc vào Đông Bắc . lượng mưa cao từ :1001 -> 1500

501-> 1000mm

– Do ảnh hưởng: vị trí ĐL gần XĐ, địa hình ven biển thấp.
2. Miền Trung : 200N -> 350N

– Gió Tín phong

– Hướng ĐN

– Ven biển phía Đông mưa nhiều từ 1001 -> 1500 mm.

 

– Ven biển phía tây mưa ít dần 251 -> 500mm

– Do ảnh hưởng dòng biển nóng và ĐH đón gió của dãy Đông Ôxtrâylia.

– Do ảnh hưởng dòng biển lạnh, ảnh hưởng gió Tín phong với KH lục địa khô nóng.

3. Miền Nam : 350N-> 450N

– Gió Tây ôn đới

– Hướng Tây

– Ven biển Tây Nam–Đông Nam

– LM 251 -> 500mm

– Do ảnh hưởng gió thổi song song với bờ biển nên ít mang hơi nước vào đất liền.

 

b) Sự phân bố HM :

– HM phân bố phía Tây lục địa nơi có LM giảm dần từ ven biển vào.

– Sự phân bố HM ở lục địa Ôxtrâylia phụ thuộc vào vị trí ĐH và ảnh hưởng của dòng biển lạnh, hướng gió thổi thường xuyên.

 IV/ Củng cố bài học:

–         Bài tập 2 SGK

V/ Dặn dò:

–         Ôn lại bài chuẩn bị bài: Thiên nhiên châu Âu