Địa Lí 7 Bài 49 – Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần

1. Kiến thức:

–         HS nắm được đặc điểm DC Châu ĐD

–         Sự phát triển KT – XH Châu ĐD .

2. Kỹ năng:

–         Phân tích lược đồ, bảng số liệu để hiểu rõ mối quan hệ gữa các yếu tố tự nhiên với sự phân bố dân cư và sự phân bố phát triển sx

II/ Phương tiện dạy học cần thiết:

–              BĐ phân bố Dc TG

–              BĐ KT Ôxtrâylia , NiuDilen

–              Tranh ảnh về DC , chủng tộc  ở CĐD

III/ Tiến trình tổ chức bài mới:

1. Kiểm tra kiến thức cũ

–              Trình bày đặc điểm KH, TV lục đại Ôxtrâylia và các quần đảo .

–              Nguyên nhân nào khiến cho Châu ĐD được gọi là “Thiên đàng xanh” của TBD 

2. Giới thiệu bài mới:

               Hoạt động của thầy và trò

               Nội dung ghi bảng

HĐ1: Nhóm

– Chia lớp theo 4 nhóm thảo luận theo bảng số liệu sau:

N1: xác định đặc điểm phân bố Châu ĐD

N2: xác định đặc điểm đặc điểm thành phần DC Châu ĐD

N3, N4: xác định dân cư Châu ĐD (N3: bản địa, N4: nhập cư)

– Đại diệân nhóm báo cáo kết quả . nhóm khác theo dõi và bổ sung

HĐ2: Cặp

– Dựa vào bảng thống kê mục 2 cho nhận xét trình độ phát triển KT 1 số QG ở Châu ĐD?

? Dựa vào kiến thức đã học kết hợp với H 49.3 SGK cho biết Châu ĐD có những tiềm năng để phát triển CN và NN DV như thế nào ?

–         KS

–         Đất trồng

–         Du lịch

– Dựa vào H 49.3 cho biết:

? Phía Nam Ôxtrâylia vật nuôi và cây trồng loại gì được phân bố và phát triển mạnh? tại sao

( Cừu, lúa mì, c ải đường -> có KH ôn đới ở Phía Nam)

– Cây và con gì được phân bố phát triển mạnh ở sườn Đông dãy núi Đông Ôxtrâylia.( Bò, mía -> KH nóng ẩm được nuôi trồng ở các miền đồng cỏ sườn Đông)

? Dựa vào H 49.3 kết hợp SGK cho biết sự khác biệt về KT của Ôxtrâylia và NiuDilen với các Quốc đảo còn lại trong Châu ĐD :

+ CN

+ NN

+ D vụ

Đặc điểm phân bố dân cư

Đặc điểm dân thành thị

Đặc điểm thành phần dân cư

Bản địa

Nhập cư

– DS: ít 31 triệu người

– MĐ thấp: 36 ng/Km²

– Phân bố : không đều

+ Đông dân : Đông và ĐNÔxtrâylia,Niudilen

+Thưa dân: ở các đảo

– Tỉ lệ cao : TB 69%

-Tỉ lệ cao nhất :

+NiuDilen

+Ôxtrâylia

– 20%

-Người Polinêđieng gốc

+ Ôxtrâylia

+Mêlanêđieng

+ P6linêđieng

– 80%

Người gốc Âu (đông nhất)

Người gốc Á

I – DÂN CƯ:

 

II – KINH TẾ :

– Phát triển không đều, phát triển nhất là Ôxtrâylia, NiuDilen.

 IV. Củng cố bài học:

–              Câu 1, 2 SGK

V. Dặn dò:

–              Học bài 49

–              Đọc SGK bài 50, chuẩn bị tiết thực hành (ôn lại phương pháp phân tích lát cắt địa hình và phân tích biểu đồ khí hậu)