Địa Lí 7 Bài 48 – Thiên nhiên châu Đại Dương

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần

1. Kiến thức:

–         Biết vị trí địa lý, giới hạn Châu ĐD gồm 4 quần đảo và lục địa Ôxtrâylia

–         Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên lục địa Ôxtrâylia và các quần đảo.

2. Kỹ năng, thái độ:

–         Sử dụng BĐ để trình bày cị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên

–         Giáo dục BTTN & ĐDSH (Mục II)

II/ Phương tiện dạy học cần thiết:

–         BĐ Châu ĐD

–         BĐ H 48.2 SGK

–         Tranh 1 số động thực vật ở Oxtraylia

III/ Tiến trình tổ chức bài mới

1. Kiểm tra bài cũ

–         Vì sao Châu NC là châu lục lạnh giá gay gắt?

2. Giới thiệu bài mới:

Các bước lên lớp

Nội dung ghi bảng

GM1: vị trí địa hình châu lục

GV giới thiệu chung về Châu ĐD.

– Châu ĐD thời gian gần đây được gộp từ 2 Châu : Châu ĐD và Châu Úc.

– Khái niệm :

+ Đảo ĐD gồm đảo núi lửa , đảo Sanhô

+ Vành đai lửa TBD

+ Đảo đại lục .

? Quan sát BĐ Châu ĐD H 48.1 xác định :

– Vị trí cảu lục địa Ôxtrâylia và các quần đảo lớn của Châu ĐD .

– Lục đại ôxtrâylia thuộc bán cầu nào ? giáp với biển và ĐD nào ?

– Xác định vị trí , giới hạn , nguồn gốc các quần đảo thuộc Châu ĐD.

 

I – VỊ TRÍ ĐỊA HÌNH CHÂU LỤC :

– Châu ĐD gồm :

+ Lục đại Ôxtrâylia

+ 4 quần đảo: Mê-la-nê-đi (đảo núi lửa). Niu-đi-len (Đảo lục đại), Mi-cro –ne-đi (Đảo san hô) và Pô-li-nê-đi (Đảo núi lửa và san hô)

 

 

 

 

GM2: Khí hậu, thực vật, động vật

– Chia4 nhóm thảo luận hoàn thành bảng sau

Chỉ số so sánh các yếu tố khí hậu Đảo Guam Đảo Numêa
– Lượng mưa nhiều nhất ?

– Các tháng mưa nhiều nhất ?

– Nhiệt độ cao nhất tháng nào ?

– Nhiệt độ thấp nhất tháng nào?

– Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất ?

~ 2200 mm/ năm

 

T 7,8,9,10

 

28°C tháng 5,6

 

26°C Tháng 1,

 

2°C

 

~ 1200 mm/năm

 

T 11, 12 , 1 ,2 , 3 , 4

 

26°C Tháng 1, 2

20° C Tháng 8

 

 

6°C

 

– Đại diện trình bày

– GV cùng hs nhận xét, chốt ý

? Qua bảng phân tích nhiệt ẩm của 2 trạm hãy nêu đặc điểm chung của khí hậu các đảo thuộc Châu Đại Dương?

? Nguên nhân nào khiến cho châu Đại Dương được gọi là thiên đàng xanh của Thái Bình Dương (Do mưa nhiều, quanh năm, rừng phát triển xanh tốt, Động vật phong phú, độc đáo, cảnh sắc thiên nhiên xanh mát

? Vì sao đại bộ phận lục địa Ôxtrâylia là HMạc?

? Tại sao lục địa Ôxtrâylia có những ĐV độc đáo duy nhất trên TG , kể tên các loài thú , loài cây độc đáo .

– Dùng tranh giới thiệu 1 số động thực vật điển hình ở Oxtraylia

? Động thực vật phong phú và đa dạng đem lại lợi ích gì?

? Em cần làm gì để góp phần bảo vệ động thực vật ở địa phương

II – KHÍ HẬU, THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Phần lớn các đảo có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm điều hoà. Rừng xích đạo xanh quanh năm. Biển có nhiều hải sản

– Ôxtrâylia có những đông vật độc đáo duy nhất trên thế giới như các laòi thú có túi, cáo mỏ vịt…ở đây có khoảng 600 loài bạch đàn khác nhau khí hậu khô hạn . Hoang mạc chiếm ưu thế , SV độc đáo.

 

 IV/ Củng cố bài học:

–         Làm BT 1,2 SGK

V/ Dặn dò:

–         Tìm hiểu chủ nhân đầu tiên của Châu Đại Dương

–         Ô-xtray-li-a nổi tiếng thế giới về những sản phẩm nông nghiệp gì?