Địa Lí 7 Bài 43 – Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần

1. Kiến thức:

–              Trình bày và giải thích ở mức dộ đơn giản một số đặc điểm về dân cư, xã hội Trung và NM mĩ

2. Kỹ năng, thái độ:

–              Phân tích, so sánh, đối chiếu trên lược đồ để thấy được sự khác biệt trong phân bố dân cư ở Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ

II/ Phương tiện dạy học cần thiết:

–              Lược đồ các đô thị CMĩ

–              Lược đồ phân bố dan cư Trung và Nam Mĩ

III/ Tiến trình tổ chức bài mới:

1. Kiểm tra bài cũ

KIỂM TRA 15

1 Từ Tây sang  Đông địa hình Bắc Mĩ có thể chia thành mấy miền?  Nêu đặc điểm của từng miền

HƯỚNG DẪN CHẤM

* Có 3 miền: Hệ thống Cóoc đie đồ sộ ở phía Tây, Miền Đồng bằng ở giữa, Miền núi già và sơn nguyên ở phía Đông (1đ)

a) Hệ thống Cóoc đie đồ sộ ở phía Tây  (3đ)

– Là miện núi trẻ, cao đồ sộ dài 9000 km theo hướng Bắc-Nam. Gồm nhiều dãy chạy //, xen kẻ các cao nguyên là các sơn nguyên

– Là miền có nhiều khoáng sản quý, chủ yếu là kim loại màu có trữ lượng cao.

b) Miền Đồng bằng ở giữa: (3đ)

– Cấu tạo địa hình dàng lòng máng lớn, cao phía Bắc và Tây Bắc thấp dần về phía Nam và Đông Nam, có nhiều hồ nước ngọt và sông lớn có giá trị kinh tế cao.

c) Miền núi già và sơn nguyên ở phía Đông: (3đ)

– Là miền núi già, cổ có hướng ĐB-TN. Trên dãy A-pa-lat có nhiều khoáng sản nh vàng, đồng, quặng kim cương,uranium.

2. Giới thiệu bài mới:

 

Các bước lên lớp

Nội dung ghi bảng

GM1: Sơ lược về lịch sử

GV yêu cầu HS đọc SGK mục 1

? Qua nội dung SGK và sự hiểu biết của mình cho biết lịch sử Tr và NM chia làm mấy thời kì lớn? Cho biết nét chính trong nội dung từng thời kì ?

* Có 4 thời kì :

– Trước  1492 : người Anh-điêng sinh sống

– Từ 1492 => TK 16: xuất hiện luồng nhập cư TBN, BĐN đưa người CPhi sang.

– Từ TK 16 => 19: thực dân TBN, BĐN đô hộ xâm chiếm .

– Từ đầu TK 19: bắt đầu đấu tranh giành độc lập

 GV nhận xét , bổ sung

Hiện nay các nước Tr và NM sát cánh đấu tranh chống sự chèn ép, bốc lột cảu các công ty TB nước ngoài, đặc biệt là HK. Do gần 50% tổng số hàng hoá của KV là trao đổi với HK, bị HK chi phối giá cả các vật phẩm trao đổi, vì vậy KT các nước Tr và NM bị thiệt hại lớn .

Các nước Tr và NM càng đấu tranh đòi hỏi buôn bán bình đẳng \, tiến tới xây dựng 1 trật tự KT Quốc Tế mới. Nhiều tổ chức liên kết KT khu vực đã được thành lập như : hệ thống KT Mĩ Latinh , hiệp ước Anđét, …. Nhằm giúp đỡ nhau cùng phát triển .

1. Sơ lược lịch sử

– Các nước Trung và NM cùng chung LS đấu tranh lâu dài giành độc lập.

 

 

 

 

 

 

– Hiện nay các nước trong khu vực đoàn kết đấu tranh thoát khỏi sự lệ thuộc vào HK.

 

 

 

 

GM2: Dân cư

? Dựa vào H 35.2 cho biết khái quát lịch sử nhập cư  vào Tr và NM .

(luồng nhập cư của người TBN và BĐN, chủng tộc Nêgrôit, Môngôloit cổ)

 

? Thực tế ngày nay thành phân dân cư  Tr và NM là người gì? Có nền VH nào? nguồn gốc của nền VH đó như thế nào?

? Tình hình phân bố DC T và NM có gì giống và khác với phân bố DC BM?

(khác nhau: BM tập trung đông ở ĐB Trung tâm. Nam Mĩ sống thưa thớt ở ĐB A-ma-zôn. Giống nhau: cả 2 khu vực dân cư sống thưa thớt ở 2 hệ thống núi

? Tại sao dân cư sống thưa thớt trên 1 số vùng của CM ?

? Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên là bao nhiêu?

2. Dân cư

 

– Phần lớn là người lai có nền VH Latinh độc đáo do sự kết hợp từ  3 dòng VH : Anh- điêng, Phi va Âu .

 

– Dân cư phân bố ko đều.

– Chủ yếu : tập trung ở ven biển, cửa sông  và trên các cao nguyên.

– Thưa thớt ở càc vùng trong nội địa

-> Sụ phân bố DC phụ thuộc vào điều kiện khí hậu , địa hình của MT sinh sống .

– Dân cư có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao ( 1,7%)

 

 

GM3: Đô thị hóa

– Chia nhóm thảo luận

? Tốc độ đô thị hoá diễn ra như thế nào? Tỉ lệ dân thành thị chiếm ? %

? Nêu 1 số đô thị lớn có số dân trên 5 triệu người

? Nêu những vần đề XH nảy sinh dô đô thị hoa tự phát ở Nam Mĩ

3. Đô thị hóa:

– Tốc độ đô thị hoá nhanh nhất thế giới, tỉ lệ dân thành thị chiếm 75% dân số

– Các đô thị lớn: Xao-pao-lô, Ri-ô-đê Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt, Ai-rét

– Quá trình đô thị hoá diến ra nhanh khi kinh tế còn chậm phát triển dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực nghiêm trọng

IV/ Củng cố bài học:

–  Nêu đặc điểm phân bố dân cư và đô thị hoá  ở Nam Mĩ?

V/ Dặn dò:

Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ có những thuận lợi gì để tạo điều kiện cho nông nghiệp khu vực phát triển?