Địa Lí 7 Bài 42 – Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần

1. Kiến thức:

–              Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm khí hậu và thiên nhiên của Trung và Nam Mĩ

2. Kỹ năng, thái độ:

–              Đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL, đặc điểm ĐH Trung và NM

–               Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Mục 2)

II/ Phương tiện dạy học cần thiết:

III/ Tiến trình tổ chức bài mới:

1. Kiểm tra bài cũ

–              Nêu đặc điểm cấu trúc đại hình NM

–              Sự phân hoá của KH BM

2. Giới thiệu bài mới:

Các bước lên lớp

Nội dung ghi bảng

GM1: Sự phân hóa tự nhiên

GV yêu cầu HS :

– Nhắc lại vị trí. giới hạn KV Trung và Nam Mĩ

? Dựa vào H 41.2 cho biết Nm có những kiểu KH nào. Đọc tên .

+ Dọc theo KT 70°T từ B -> N: (Cận XĐ, XĐ, cận XĐ, nhiệt đới , cận nhiệt đới, ôn hoà)

+ Dọc CTN từ Đ -> T: (HD, LĐ, núi cao, ĐTH)

? Kết luận KH phân hoá thể hiện như thế nào ?

(Phân hoá từ thấp -> cao rỏ nhất ở vùng núi Anđét)

? Sự khác nhau cơ bản giữa KH Nam Mĩ và khí hậu của Trung Mĩ với quần đảo Aêngti (KH Eo đất TM và quần đảo Ăngti ko phân hoá phức tạp như ở NM do địa hình đơn giản , giới hạn lãnh thổ hẹp . KH NM phân hóa phức tạp chủ yếu là KH thuộc MT đới nóng và ôn hoà , và lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ, kích thước rộng lớn. Địa hình phân hoá nhiều dạng.

? Sự phân hoá các kiểu khí hậu ở NM có mối quan hệ như thế nào với sự phân bố địa hình ?

 

GV kết kuận :

KV Trung và NM do đặc điểm KH và sự phân hoá KH , lãnh thổ là ko gian địa lý rộng. KV có gió tín phong hoạt động thường xuyên , các dòng biển nóng và lạnh chïy ven bờ. Do đó ảnh hưởng lớn đến MT tự nhiên .

? tự nhiên của lục địa Nm và Châu Phi giống nhau ở đặc điểm gì ?

( nằm trong đới nóng)

I –  SỰ PHÂN HOÁ TỰ NHIÊN.

1) Khí hậu :

– Có gần đủ các kiểu KH trên TĐ do đặc điểm của vị trí và ĐH khu vực.

– KH phân hoá theo chiều từ B -> N, từ Đ -> T, từ thấp -> cao .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GM2: Các môi trường tự nhiên

? Dựa vào lược đồ MT tự nhiên và SGK cho biết Trung và NM có các MT chính nào. Phân bố ở đâu.

? Dựa vào H 42.2 giải thích vì sao dải đất Duyên Hải phía Tây Anđét lại có HM?

(Ven biển Trung AnDét có dòng biển lạnh Pêru chảy rất mạnh sát ven bờ , hơi nước từ biển đi qua dòng biển lạnh ngưng đọng thành sương mù, khi vào đất liền mất hơi nước nên ko mưa do đó tạo đk cho hoang mạc phát triển.)

 

 

? Nêu thực trạng nguồn tài nguyên sinh vật ở Trung và Nam Mĩ

? Các nước Trung và Nam Mĩ cần làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật

? Em làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên sinh vật

2) Các MT tự nhiên :

– Rừng XĐ xanh quanh năm: Đồng bằng sông A-ma-zôn

– Rừng rậm nhiệt đới: Phía Đông eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti, ĐB Ô-ri-nô-cô

– Rừng thưa – Xavan: Phía Tây eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti, ĐB Ô-ri-nô-cô

– Thảo nguyên Pampa: Đồng bằng Pam-pa

– Hoang mạc , bán hoang mạc: Đồng bằng ven biển Tay An-đet và coa nguyên Pa-ta-gô-ni-a

– Tự nhiên thay đổi từ B -> N, từ chân -> đỉnh núi: miền núi An-đét

– Thiên nhiên phong phú và đa dạng cần bảo vệ

 IV/ Củng cố bài học:

–              Câu 1,2, 3  SGK

V/  Dặn dò:

–              Học bài 42

–              Đọc trước bài 43