Địa Lí 7 Bài 41 – Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần

1. Kiến thức:

–              HS hiểu rỏ vị trí . giới hạn Trung và NM

–              Đặc điểm địa hình eo đất TM và quần đảo Ăng ti

2. Kỹ năng, thái độ:

–              Đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL, đặc điểm ĐH Trung và NM

II/ Phương tiện dạy học cần thiết:

–              BĐ tự nhiên Trung và NM

III/ Tiến trình tổ chức bài mới

1. Kiểm tra bài cũ

–              Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình BM

–              Sự phân hoá của KH BM

2. Giới thiệu bài mới:

Các bước lên lớp

Nội dung ghi bảng

GM1: Khái quát tự nhiên

? Dựa vào H 41.1  xác định vị trí, giới hạn của Trung và NM

? Khu vực Trung và NM giáp các biển và đại dương nào?

? Khu vực Trung và NM gồm những phần đất nào của Trung Mỹ ?

? Quan sát H 41.1: Eo đất TM và quần đảo Angti nằm trong MT nào? Có gió gì hoạt động thường xuyên ? hướng gió

? Đặc điểm địa hình eo đất TM và quần đảo Angti như thế nào?

+ Hệ thống Cóocđie chạy dọc BM, kết thúc ở eo đất TM. Đoạn này phần lớn là núi và cao nguyên

+ Quần đảo Ăngti: tựa hình vòng cung từ vùng vịnh Mêhicô -> Bờ đại lục NM .

? Giải thích vì sao phần phía Đông eo đất TM và các đảo thuộc vùng biển Caribê lại có mưa nhiều hơn phía Tây? (Phía đông các sườn núi đón gió tín phong thổi theo hướng ĐN thư-ờng xuyên từ biển vào cho nên mưa nhiều rừng rậm phát triển)

? Vậy khí hậu và thực vật phân hoá theo hướng nào? ( đông – tây)

I – KHÁI QUÁT TỰ NHIÊN

Eo đất TM, ần đảo Aêngti và khu vực  Nam Mĩ

Diện tích : hơn 2,5 triệu Km²

a) Eo đất TM và quần đảo Ăngti .

– Phần lớn nằm trong MT nhiệt đới, cóø gió tín phong ĐN thường xuyên thổi.

+ Eo đất TM: nơi tận cùng của dãy Cóoc đie

+ Quần đảo Ăngti: gồm vô số đảo quanh biển Caribê

– KH – TV có sự phân hoá theo hướng Đ – T

 

 

 

GM2: Khu vực Trung và Nam Mĩ

? Quan sát H41.1và lát cắt địa hình NM dọc theo vĩ tuyến 200N cho biết đặc điểm đại hình Nam Mĩ.

 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, nghiên cứu 1 khu vực đại hình.

Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác bổ sung

 

 GV chuẩn xác kiến thức

–         Phía Tây : hệ thống Anđét

–         Ở giữa ĐB : Amadon6 : lớn nhất TG

–         Phía Đông : sơn nguyên

? Địa hình Nam Mĩ có gì giống và khác địa hình Bắc Mĩ?

b) Khu vực Nam Mĩ :

– Hệ thống núi trẻ An-đét phía Tây

+ Cao đồ sộ nhất châu mĩ, trung bình 3000-5000m, xen kẻ giữa núi là các cao nguyên và thung lũng (CN An-đét

+ Thiên nhiên phân hoá phức tạp

– Các đồng bằng ở giữa: Ô-ri-nô-cô, Pam-pa, La-pha-ta A-ma-zôn (rộng nhất thế giới)

– Sơn nguyên phía Tây: Bra-xin, Guy-a-na

 

 

 

 

– Giống nhau về cấu trúc

– Khác nhau

Bắc mĩi

Nam Mĩ

ĐH Phía Tây Thấp hơn Cao hơn
ĐB ở giữa Cao phía Bắc thấp phía Nam Tương đối bằng phẳng trừ ĐB Pam-pa phía Nam cao
ĐH Phía Đông Núi già Apalat Các sơn nguyên

 

IV/ Củng cố bài học:

–         Nêu đặc điểm của đại hình Trung vàNam Mĩ?

–         ? Địa hình Nam Mĩ có gì giống và khác địa hình Bắc Mĩ?

V/ Dặn dò:

–         Học bài và chuẩn bị bài sau theo nội dung

+ Tìm hiểu Trung và Nam Mĩ thuộc môi trường đới nào? Có những kiểu khí hậu nào?