Lịch sử 12 Bài 2

Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)   Lược đồ Liên Xô năm 1940 I. LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70. 1. Liên Xô từ 1945 đến giữa những năm 70 a. Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 - 1950) * Bối cảnh: -  Bị tổn thất nặng do Chiến tranh thế giới thứ hai,20 triệu người chết, 1710 thành phố và  hơn 70.000 làng mạc bị thiêu hủy, 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.. -  Các nước tư bản bao vây kinh tế, cô lập chính trị. -   Phải tự lực tự cường  hoàn thành thắng lợi các kế hoạch 5  năm khôi phục kinh tế, củng cố quốc phòng, giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới . * Thành tựu: *  Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trong 4 năm 3 tháng. *  Năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh. * Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mỹ.  b. Liên Xô tiếp tục xây … [Read more...]

Lịch sử 9 Bài 1

 Sử 9 - Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XIX Lược đồ Liên Xô năm 1940 I. LIÊN XÔ. 1.Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh 1945-1950: -Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ,Liên Xô phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề:27 triệu người chết ,32.000 xí  nghiệp bị tàn phá ,1.710 thành phố và 70.000 làng mạc bị phá hủy , kinh tế phát triển chậm lại sau 10 năm. -Đảng và nhà nước Liên Xô đề ra kế hoạch Khôi phục và phát triển  kinh tế với kế hoạch  5 năm lần thứ tư  1946-1950 .Sau đó là các kế hoạch 5 năm lần 5 , 6... -Kết quả :                   + Vượt mức  trước thời hạn 9 tháng .                   + Năm 1950 sản xuất công nghiệp tăng  73% so với 1939.                   +  Những năm  1950 va 1960 sản lượng công nghiệp chiếm  20 %  sản lượng công nghiệp thế giới .                   +Nông nghiệp vượt mức trước chiến … [Read more...]

Soạn bài Tinh thần thể dục

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Nguyễn Công Hoan sinh ngày 6 tháng 3 năm 1903 tại làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc Hưng Yên), trong một gia đình quan lại phong kiến xuất thân khoa bảng bắt đầu sa sút. Ông đặc biệt thành công với loại truyện ngắn trào phúng. Tác phẩm của Nguyễn Công Hoan tập trung phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội cũ. Đối tượng phê phán của ông chủ yếu là bọn nhà giàu, quan lại, tư sản. Nguyễn Công Hoan là người có nhiều đóng góp vào sự phát triển của văn xuôi quốc ngữ. Tác phẩm chính: Lá ngọc cành vàng (tiểu thuyết 1935), Cô giáo Minh (tiểu thuyết, 1935), Bước đường cùng (tiểu thuyết, 1938)... Kép Tư Bền (truyện ngắn, 1935), Hai thằng khốn nạn (truyện ngắn, 1937), Đào kép mới (truyện ngắn, 1937)... Đời viết văn của tôi (hồi kí, 1971) và một số tập truyện ngắn... Tinh thần thể dục là một truyện ngắn trào phúng của Nguyễn Công Hoan. Tác phẩm … [Read more...]

Soạn bài Ngữ cảnh

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Khái niệm - Ngữ cảnh là tất cả những gì có liên quan đến việc tạo lập và hiểu câu nói, bao gồm văn cảnh và tình huống giao tiếp - Văn cảnh là những từm ngữ, câu đi trước hoặc đi sau một đơn vị ngôn ngữ đang xét. - Tình huống giao tiếp: Trước hết, đó là tình huống giao tiếp cụ thể, tức hoạt động giao tiếp diễn ra ở đâu, bao giờ, các bên tham gia giao tiếp gồm những ai. Trong tình huống giao tiếp, quan hệ giữa các nhân vật giao tiếp là yếu tố quan trọng, bao gồm: quan hệ xã hội (quan hệ thân sơ, quan hệ vị thế), trạng thái tâm lí, hiểu biết, chủ đề giao tiếp, mục đích giao tiếp, công cụ giao tiếp... Tình huống giao tiếp còn được hiểu rộng hơn là bối cảnh văn hoá, xã hội, chính trị... của cuộc giao tiếp. II. RÈN KĨ NĂNG 1. Những yếu tố làm nên ngữ cảnh của cuộc giao tiếp trong trích đoạn tuồng Đổng Mẫu. - Văn cảnh là lời đối thoại giữa các … [Read more...]

Lịch sử 11 Bài 15

Lịch Sử lớp 11 Bài 15 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939)   Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình, mở đầu phong trào Ngũ Tứ I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939) 1. Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. a. Phong trào Ngũ Tứ (ngày 4/5/1919) * Nguyên nhân :quyết định bất công của các nước đế quốc, ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười. -Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình , lôi cuốn đông đảo các tầng lớp khác trong xã hội đặc biệt là giai cấp công nhân. -Từ Bắc Kinh lan rộng ra 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước -Thắng lợi. * Nét mới và ý nghĩa của phong trào :                  +Nét mới đó là lực lượng giai cấp công nhân tham gia với vai trò nòng cốt (trưởng thành và trở thành lực lượng chính trị độc lập)                  +Mục tiêu :đấu tranh chống đế quốc và phong kiến. Không chỉ dừng … [Read more...]

Soạn bài Chí Phèo

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Nam Cao (1917 - 1951) là một trong những cây bút viết truyện ngắn rất thành công của dòng văn học hiện thực phê phán thời kì trước Cách mạng. Chí Phèo là tác phẩm thành công của Nam Cao viết về đề tài người nông dân. Nhân vật Chí Phèo thể hiện tấn bi kịch tinh thần lớn nhất của con người, đó là bi kịch bị tha hoá. Những thế lực tàn bạo đã tước đoạt của người nông dân chất phác hiền lành những khát vong và ước mơ về một cuộc sống lương thiện, biến họ thành kẻ lưu manh. Và khi lương tâm thức tỉnh, họ đã phải tự kết thúc đời mình khi nhận ra rằng mình không còn con đường trở về với cuộc sống lương thiện. Giá tri hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm đều được tập trung ở nhân vật Chí Phèo. Tác phẩm phản ánh hai mâu thuẫn gay gắt và tiêu biểu nhất trong xã hội nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng Tám là: Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị với nhau và mâu … [Read more...]

Lịch sử 7 Bài 11

Tiết 15 - Bài 11 : CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG  (1075 - 1077) I. Giai đoạn thứ I (1075) 1/. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta -Thế kỉ XI, nhà Tống gặp phải khó khăn về kinh tế ,chính trị -Xâm lược Đại Việt để giải quyết tình hình khó khăn trong nước. -Nhà Tống xúi Cham-pa đánh Đại Việt, ngăn cản việc trao đổi buôn bán giữa 2 nước 2/. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ. Nhà Lý chuẩn bị: -Nhà lý chủ động tiến hành các biện pháp chuẩn bị đối phó. +Cử Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy tổ chức kháng chiến. + Chủ động đánh tan ý đồ tiến công phối hợp với ChamPa của nhà Tống +Chủ trương của nhà Lý:Tấn công trước để phòng vệ. b.Diễn biến: -Tháng 10-1075, Lý Thường Kiệt và   Tông Đản chỉ huy 10 vạn quân, chia làm 2 đạo tấn công vào đất Tống +Mục tiêu: kho lương thành Châu Ung +Đường bộ do Than cảnh Phúc, Tông Đản chỉ huy quân dân miền … [Read more...]

Địa Lí 12 Bài 42 – Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

1. Vùng biển và thềm lục điạ nước ta giàu tài nguyên a. Nước ta có vùng biển rộng lớn: - Diện tích trên 1 triệu km2 - Bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa. b. Nước ta có điều kiện để phát triển tổng hợp kinh tế biển: + Nguồn lợi sinh vật biển: phong phú có giá trị kinh tế cao, nhiều đặc sản. + Tài nguyên khoáng sản: muối, dầu khí, cát thuỷ tinh, ti tan,... + GTVT biển: Có điều kiện phát triển. + Du lịch biển, đảo. 2. Các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển: a. Các đảo: Có > 4.000 đảo lớn nhỏ, quần đảo: Trường Sa, Nam Du, Thổ Chu, Hoàng Sa - Ý nghĩa: + Tiền tiêu bảo vệ đất liền. + Căn cư tiến ra biển và đại dương trong thời đại mới. + Khẳng định chủ quyền nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo. b. Nước ta có 12 huyện đảo: … [Read more...]

Lịch sử 7 Bài 10

Tiết 14 BÀI 10:                       NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 1. Sự thành lập nhà Lý - Năm1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đỉnh lên ngôi vua 1009 Lê Long Đỉnh chết.Triều Tiền Lê chấm dứt.Lý Công Uẩn được  suy tôn làm vua à Nhà Lý thành lập -1010 đặt niên hiệu làThuận Thiên dời đô về Đại La, ( Hà Nội) lấy tên Thăng Long -1054 nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt -Xây dựng bộ máy nhà nước.: +Vua đứng đầu nắm giữ mọi quyền hành, theo chế độ cha truyền con nối.Gíup việc có các quan đại thần, các quan văn võ +Chia cả nước thành 24 lộ, phủ.Dưới lộ phủ là huyện, hương xã. 2.Luật pháp và quân đội. a.Luật pháp: Năm1042 nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư ( Bộ luật thành văn dầu tiên của nước ta). * Nội dung:Bảo vệ nhà Vua,triều đình; bảo vệ của công, tài sản nhân dân; cấm giết trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. b.Quân đội: + Gồm 2 bộ phận: … [Read more...]

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

1. Bối cảnh quốc tế và tác động của nó đến Việt Nam. Tháng 11/1917, cách mạng tháng Mười Nga thành công, đưa giai cấp công nông lên nắm chính quyền và xây dựng chủ nghĩa xã hội, biến học thuyết của Mác thành hiện thực. Tháng 2/1919, Quốc tế cộng sản (Quốc tế 3) thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Quốc tế III, phong trào cách mạng vô sản thế giới phát triển nhanh chóng: Tháng 12/1920, Đảng cộng sản Pháp thành lập. Năm 1921, Đảng cộng sản Trung Quốc ra đời. Từ năm 1923 trở đi, một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin đã được du nhập vào Việt Nam qua một số sách báo của Đảng cộng sản Pháp và Đảng cộng sản Trung Quốc và tác động trực tiếp đến một số trí thức Việt Nam yêu nước ở nước ngoài mà tiêu biểu là Nguyễn Ái Quốc. 2. Phong trào dân tộc dân chủ trong nước do giai cấp tư sản dân tộc và tiểu tư sản lãnh đạo giai đoạn 1919 – 1925 Những năm sau chiến tranh thế giới … [Read more...]

Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến 2000

A. Mục tiêu ôn tập - Trình bày được tình hình hai miền Nam, Bắc và nhiệm vụ cách mạng Việt Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước; - Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976); phân tích được ý nghĩa của quá trình đó. - Phân tích được tính tất yếu của sự nghiệp đổi mới và nội dung đường lối đổi mới của Đảng; - Đánh giá được những thành tựu và hạn chế trong thời gian 1986 – 2000 của sự nghiệp đổi mới. B. Nội dung ôn tập I. Tình hình hai miền Nam, Bắc sau Đại thắng mùa xuân năm 1975 và những nhiệm vụ trước mắt Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975) kết thúc thắng lợi, hoà bình được lập lại, đất nước độc lập thống nhất về mặt lãnh thổ, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng ở mỗi miền lại có một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau, có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn. - … [Read more...]

Lịch sử 7 Bài 9

BÀI 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ –QUÂN SỰ  1. Nhà Đinh xây dựng đất nước: - 968: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế: Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt ,đóng đô ở Hoa Lư.(Ninh Bình) Năm 970, Vua đặt niên hiệu Thái Bình, giao hảo với nhà Tống - Phong vương cho con, cắt cử tướng lĩnh thân cận giữ chức vụ chủ chốt, dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm kẻ có tội. 2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê * Sự thành lập của nhà Lê: -Năm 979: Đinh Tiên Hoàng và con Đinh Liễn bị hảm hại ; nội bộ lục đục. - Nhà Tống lăm le xâm lược,  năm 980 Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua để chỉ huy kháng chiến. - LêHoàn ( Lê Đại Hành) đổi nien hiệu là Thiên Phúc, lập nên nhà Lê ( Tiền Lê) -Tổ chức chính quyền. Trung ương Vua đứng đầu nắm mọi quyền hành. Gíup vua có thái sư và đại sư. Dưới vua có các quan văn-võ, phong vương cho các … [Read more...]

Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954

A. Mục tiêu - Trình bày và nhận xét được tình hình nước Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945; - Đánh giá được những biện pháp xây dựng chế độ dân chủ cộng hoà từ tháng 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946. - Trình bày và nhận xét được những diễn biến chính của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng từ tháng 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946. - Tóm tắt được quan hệ của Việt Nam đối với Pháp từ tháng 9 – 1945 đến tháng 12 – 1946. - Phân tích được hoàn cảnh lịch sử và nội dung Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng (12 – 12 – 1946) và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19 – 12 – 1946) của Hồ Chí Minh. - Tóm tắt được nội dung kháng chiến toàn diện trong giai đoạn từ tháng 12 – 1946 đến năm 1950. - Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947. - … [Read more...]

Lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945

A. Mục tiêu - Trình bày được tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. - Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của Đảng, ý  nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của các phong trào cách mạng 1930 – 1931 và 1936 – 1939. - Trình bày và nhận xét được nội dung các phong trào cách mạng 1930-1931 và 1936-1939. - So sánh được các giai đoạn cách mạng trong thời kì 1930 – 1945 (về kẻ thù, mục tiêu, lực lượng và phương pháp đấu tranh). - Phân tích được ảnh hưởng của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đối với Việt Nam trong giai đoạn 1939 – 1945. - Trình bày và nhận xét được chủ trương của Đảng trong giai đoạn 1939 – 1945. - Trình bày và nhận xét được những chủ trương của Đảng trong việc giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ độc lập dân tộc và cách mạng ruộng đất qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Luận cương chính trị tháng … [Read more...]

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930

A. Mục tiêu - Trình bày được những nét chính của tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng tới Việt Nam (các nước tư bản thắng trận họp tại Véc-xai phân chia lại thế giới; bước phát triển mới của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế). - Trình bày được Nội dung Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ  hai của thực dân Pháp ở Đông Dương, cùng với các chính sách về chính trị, văn hóa và giáo dục. - Tóm tắt được sự biến đổi về mặt kinh tế và xã hội Việt Nam; phân tích được địa vị kinh tế, thái độ chính trị và khả năng cách mạng của mỗi giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam thời thuộc địa; rút ra được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam lúc đó. - Trình bày được điều kiện lịch sử và các hoạt động tiêu biểu của phong trào yêu nước: Hoạt động của người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài (Trung Quốc và Pháp), những hoạt động của tư sản và tiểu tư sản, … [Read more...]

Lịch sử 7 Bài 8

Tiết: 11 -  Bài 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 1.Ngô Quyền dựng nền độc lập tự chủ - Sau chiến thắng Bạch Đằng, năm 939: Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa - Ngô Quyền thiết lập chính quyền mới do Vua đứng đầu quyết định mọi việc;đặt các chức quan văn- võ quy định lễ nghỉtong triều, trang phục quan lại các cấp. Ở địa phương cử các quan trông coi các châu quan trọng. --Độc lập chủ quyền được giữ vững, đất nước yên bình. 2.Tình hình chính trị cuối thời Ngô -944: Ngô Quyền mất,  Dương Tam Kha cướp ngôi triều đình lục đục, đất nước rối loạn -950: Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng không quản lí được đất nước. -965: Ngô Xương Văn chết , tranh chấp cát cứ diễn ra  đẫn đến  loạn 12 Sứ Quân. 2.Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước * Tình hình đất nước: -Loạn 12 Sứ Quân  đất nước chia cắt, loạn lạc. -Nhà Tống có âm mưu xâm lược, * Quá trình thống … [Read more...]

Địa Lí 12 Bài 41 – Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

1. Các bộ phận hợp thành đồng bằng sông Cửu Long: * Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ. - Diện tích: > 40.000km2. - Dân số: > 17,4 triệu người (2006) - Gồm 13 tỉnh, thành phố (sử dụng Atlat nêu ra) - Vị trí địa lí: + Bắc giáp ĐNB + Tây Bắc giáp Campuchia + Tây giáp vịnh Thái Lan + Đông giáp biển Đông * Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, cấu tạo gồm hai bộ phận: - Phần đất nằm trong phạm vi tác động trực tiếp của sông Tiền và sông Hậu. + Thượng châu thổ: Tương đối cao, ngập nước vào mùa mưa + Hạ châu thổ: Thấp hơn, thường xuyên chịu tác động của thuỷ triều, sóng biển. - Phần nằm ngoài phạm vi tác động trực tiếp của  sông Tiền, Hậu. 2. Các thế mạnh và hạn chế chủ yếu: a. Thế mạnh: * Đất đa dạng, phức tạp: Có 3 nhóm chính + Đất phù sa. Đất phèn. Đất mặn. Các loại đất khác. * Khí hậu: Cận xích đạo, thuận lợi cho phát triển sản … [Read more...]

Địa Lí 12 Bài 39 – Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

1. Khái quát chung: a. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ: - Gồm 5 tỉnh và TP.HCM (sử dụng Atlat nêu ra). - Diện tích nhỏ: 23,6 nghìn km2, dân số : 12 triệu người - Tiếp giáp TN, ĐBSH, DH NTB, Cam pu chia, biển Đông. b. Đặc điểm chung: -  Dẫn đầu cả nước về GDP (42%), giá trị sản xuất cn và hàng hóa xuất khẩu - Sớm phát triển nền KT hàng hóa, cơ cấu KT phát triển hơn so với các vùng khác. - Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là vấn đề kinh tế nổi bật của vùng. 2. Các thế mạnh, hạn chế chủ yếu của vùng: * Thế mạnh: a. Điều kiện tự nhiên. - Vị trí địa lí: + Thuận lợi cho sự phát triển KT. + Giao lưu thuận lợi bằng đường bộ, biển. - Điều kiện tự nhiên và TNTN: + Đất ba zan màu mỡ, chiếm 40% diện tích, ngoài ra có đất xám phù sa cổ. - Ngư trường lớn: Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu. - Rừng: Cung cấp gỗ dân dụng, gỗ củi, … [Read more...]

Địa Lí 12 Bài 37 – Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

1. Khái quát chung: a. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ: - Diện tích: 54.700 km2 (16.5% diện tích cả nước) - Dân số: 4,9 triệu người (5,8% DS cả nước.) - Gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng. - Vị trí: Tiếp giáp: DH Nam Trung Bộ, ĐNB, Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia.  Là vùng duy nhất không giáp biển. => Vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, xây dựng kinh tế. b. Tài nguyên thiên nhiên: - Địa hình: gồm các cao nguyên xếp tầng (Kon Tum, Plâycu, Đắc Lắc, Lâm Viên, Mơ Nông, Di Linh). - Đất trồng: Chủ yếu đất đỏ bazan (khoảng 1,4 triệu ha). Có tầng phong hóa sâu, giàu chất dưỡng, phân bố tập trung trên các mặt bằng rộng lớn, thuận lợi để thành lập các nông trường, các vùng chuyên canh quy mô lớn. - Khí hậu: Cận xích đạo thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp, đặc biệt là cây công nghiệp nhiệt đới lâu năm (cà phê, cao su, tiêu …). + … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 18

BÀI 18:   NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)  1.Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX *Kinh tế: -Kinh tế sau chiến tranh phát triển nhanh chóng -Là trung tâm công nghiệp,thương mại và tài chính quốc tế. *Xã hội: -Công nhân bị bóc lột, thất nghiệp nạn phân biệt chủng  tộc -Phong trào công nhân phát triển mạnh. -5-1921, đảng cộng sản thành lập 2.Nước Mĩ trong những năm 1929-1939: -10-1939 nước Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện và sâu sắc. -Kinh tế bị tàn phá, xã hội khủng hoảng,đè lên  vai tầng lớp lao động -1932 tổng thống Pen-dơ-ven đề ra chính sách mới. * Nội dung chính sách mới -Giải quyết nạn that nghiệp,phục hồi các nghành kinh tế tài chính. -Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp,nông nghiệp và ngân hàng với những quy định chặt chẽ đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. -Tổ chức lại sản xuất,cứu … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 19

Tiết 28 BÀI 19    NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GỚI (1918-1939) I. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất. -Kinh tế:Công nghiệp  chỉ phát triển trong vài năm đầu sau chiến tranh nhưng bấp bênh,nông nghiệp lạc hậu. -Xã hội: +Đời sống khó khăn. +Phong trào đấu tranh lên cao. +Tháng 7-1922 Đảng cộng sản thành lập lãnh đạo phong trào công nhân +Năm 1927, Nhật bản lâm  khủng hoảng tài chính. II.Nhật Bản trong những năm 1929-1933 -Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Nhật Bản -Khủng hoảng kinh tế xã hội. -Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền. +Đối nội: tăng cường đàn áp, bóc lột nhân dân. +Đối ngoại: mở rộng chiến tranh xâm lược. -Phong trào đấu tranh nhân dân lan rộng. … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 17

Bài 17: CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939 ) I.Châu Âu trong những năm 1918-1929 1. Những nét chung: -Xuất hiện một số quốc gia mới (Ao, Ba Lan , Tiệp Khắc…) -1918-1923:Khủng hoảng về kinh tế,chính trị, cao trào cách mạng bùng nổ -1924-1929 ổn định về chính trị , phát triển kinh tế 2.Cao trào cách mạng 1918-1923. quốc tế cộng sản thành lập: a. Cao trào cách mạng 1918-1923 -Nguyên nhân: +Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất. +Anh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga. -Diễn biến : - Trong những năm 1918- 1923, một cao trào cách mạng bùng nổ hầu hết châu Âu, đặc biệt lên cao ở Đức. - Tháng 11-1918, Cách mạng Đức bùng nổ, chế độ cộng hoà tư sản thiết lập. - Đảng cộng sản thành lập ở nhiều nước b. Quốc tế cộng sản thành lập: *Hoàn cảnh: -Phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 16

Tiết 25 Bài 16 LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  (1921-1941) I.Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế(1921-1925) 1.Tình hình nước Nga sau chiến tranh. -Kinh tế bị tàn phá. -Dịnh bệnh và nạn đói. - Bọn phản cách mạng nổi dậy. 2.Chính sách kinh tế mới. -3-1921 chính sách kinh tế mới(NÉP) được thông qua. -Nội dung: +Bãi bỏ trưng thu lương thực thừa thay bằng thuế lương thực. +Tự do buôn bán,mở lại chợ. +Cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ +Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga. -Tác động chính sách KTM: +phục hồi, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân +Năm 1925 sản lượng công- nông nghiệp đạt nước xấp xỉ trước chiến tranh. - Tháng 12-1922, Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết thành lập (Liên Xô). II.Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1925-1941) 1.Nhiệm vụ:  -Phát triển kinh tế -Tiến hành … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 15

Tiết 23  Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 1917-1921                                      I.Hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917: 1.Tình hình nước Nga trước cách mạng -Chính trị: +Đế quốc quân chủ chuyên chế +Nga hoàng tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất. -Kinh tế:suy sụp, đời sống nhân dân cực khổ -XH:Mâu thuẫn sâu sắc 2.Cách mạng tháng 2-1917 -Diễn biến: +Ngày 23/2 biểu tình của 9 vạn công nhân Pê-tơ-rô-grát. +Ngày 27/2 dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn –sê-vích công nhân chuyển từ bãi công chính trị thành khởi nghĩa trang. -Kết quả: +Lật đổ chế độ Nga hoàng +Thành lập hai chính quyền song song tồn tại:Xô viết và chính quyền Tư sản - Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 3.Cách mạng tháng mười Nga 1917:  -Đảng Bôn-sê-vích: tiếp tục làm cách mạng lật đổ chính phủ tư sản lâm thời và chấm dứt sự tồn tại 2 chính … [Read more...]

Lịch sử 6 Bài 13

Tiết:14:                                            KIỂM TRA 15 PHÚT Bài 13: ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG 1. Nông nghiệp và các nghề thủ công Văn Lang là một nước nông nghiệp: Thóc lúa là lương thực chính, còn trồng thêm khoai, đậu, trồng dâu, chăn tằm, đánh cá và nuôi gia súc phát triển. - Các nghề thủ công: làm gốm, dệt vải, xây nhà, đóng thuyền được chuyên môn hoá, đặc biệt nghề luyện kim được chuyên môn hóa cao. Ngoài ra, người Văn Lang còn biết rèn sắt. 2. Đời sống vật chất: - Việc ở: Nhà sàn, mái cong hay mái tròn hình thuyền, vật liệu: tre, lá - Việc đi lại: Chủ yếu bằng thuyền - Việc ăn: Thức ăn chính là cơm nếp, cơm tẻ, thịt cá, rau, cà, biết làm muối, mắm cá, gia vị. Biết dùng mâm, bát, muôi. - Về mặc: Nam đóng khố, mình trần, đi chân đất. Nữ mặc váy, áo xẻ giữa, có yếm che ngực, tóc có nhiều kiểu, đeo đồ trang sức. 3. Đời sống … [Read more...]

Lịch sử 6 Bài 12

Tiết:13 Bài 12: NƯỚC VĂN LANG 1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? - Sự hình thành các bộ lạc lớn. - Sản xuất phát triển => Sự  phân hóa giàu nghèo. - Cư dân Lạc Việt luôn phải đấu tranh với thiên nhiên để bảo vệ mùa màng. - Chống giặc ngoại xâm và giải quyết xung đột giữa các bộ tộc. 2. Nước Văn Lang thành lập - Thế kỷ VII TCN thủ lĩnh của bộ lạc Văn Lang thống nhất các bộ lạc ở đồng bằng  Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thành 1 nước gọi là nước Văn Lang. Người thủ lĩnh lên làm vua lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang thuộc vùng Bạch Hạc- Phú Thọ.   3. Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào? (Xem sơ đồ trong sách giáo khoa) - Đứng đầu là Vua Hùng. Giúp việc có Lạc hầu, Lạc tướng. - Cả nước chia làm 15 bộ, đứng đầu là Lạc tướng. - Dưới Bộ là chiềng chạ, đứng đầu là Bồ chính. - Chưa có luật pháp và quân đội Nhận xét: Là nhà nước đơn … [Read more...]

Lịch sử 6 Bài 11

Tiết:12 Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động được hình thành như thế nào? - Sản xuất nông nghiệp lúa nước ngày càng phát triển. - Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp. => Trong xã hội đã có sự phân công lao động giữa đàn ông và đàn bà. Địa vị của người đàn ông ngày càng quan trọng. 2. Xã hội có gì đổi mới? - Hình thành hàng loạt làng bản gọi là chiềng chạ, nhiều chiềng chạ hợp thành bộ lạc. - Chế độ phụ hệ dần thay thế chế độ mẫu hệ - Làng bản biết bầu người quản lý - Xã hội có sự phân biệt giàu nghèo 3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào? - Từ thế kỷ VIII – I TCN, có nhiều nền văn hóa phát triển cao như: Oc Eo (An Giang), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Đông Sơn (Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ). - Văn hóa Đông Sơn có công cụ, vũ khí bằng đồng: lưỡi cày, lưỡi rìu, . . . => đồ đồng thay thế đồ đá đã góp phần … [Read more...]

Địa Lí 9 Bài 4 – Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

a- Nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động: - Nguồn lao động: + Nguồn lao động bao gồm những người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, có nghĩa vụ lao động và những người ngoài độ tuổi lao động nhưng vẫn tham gia lao động. + Nước ta có nguồn lao động rất dồi dào và tăng nhanh, đó là điều kiện để phát triển kinh tế. + Lao động Việt Nam phần lớn tập trung ở nông thôn trên 75,8% năm 2003 + Trình độ văn hoá của lao động nước ta còn thấp, lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật còn mỏng, còn hạn chế về thể lực và chất lượng ( 78,8% chưa qua đào tạo ) - Giải pháp để nâng cao chất lượng lao động hiện nay là phải có kế hoạch giáo dục đào tạo hợp lí và có chiến lược đầu tư mở rộng đào tạo dạy nghề. - Sử dụng lao động: Cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta trong các ngành kinh tế đang thay đổi theo hướng đổi mới của nền kinh tế xã hội : lao động trong khu vực nông, … [Read more...]

Địa Lí 9 Bài 6 – Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

I/  Kiến thức cơ bản:    1- Nền kinh tế nước ta trước thời kì  đổi mới: Nền kinh tế nước ta trải qua nhiều giai đoạn phát triển gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước . - CM tháng 8/1945 đem lại độc lập cho đất nước, tự do cho nhân dân, nước VN dân chủ cộng hoà ra đời. - 1946-1954 là giai đoạn 9 năm kháng chiến chống Pháp. - 1954-1975: + Miền Bắc xây dựng CNXH và chi viện cho miền Nam đánh Mĩ. + Miền Nam chống đế quốc Mĩ và tay sai. Nhìn chung trong các giai đoạn trên nền KT nước ta còn nghèo nàn, lạc hậu và chịu nhiều tổn thất qua chiến tranh. - 1976-1986 đất nước thống nhất nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn : KT khủng hoảng kéo dài, tình trạng lạm phát cao, mức tăng trưởng KT thấp, sản xuất đình trệ.     Trong hoàn cảnh nền KT còn bộc lộ nhiều tồn tại và yếu kém ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động KT và đời sống nhân dân, Đại hội VI của Đảng tháng 12/1986 … [Read more...]

Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

A. Mục tiêu - Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm và những thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỉ XX (trong lĩnh vực khoa học cơ bản, công cụ sản xuất, năng lượng, nguyên vật liệu, công nghệ sinh học, thông tin liên lạc). - Phân tích được những tác động tích cực và những vấn đề nảy sinh do cách mạng khoa học – kĩ thuật đem lại (năng suất lao động, mức sống của con người, xu thế toàn cầu hoá, tình trạng ô nhiễm môi trường, các loại bệnh dịch, tai nạn giao thông, mức độ huỷ diệt của các loại vũ khí hiện đại…) - Trình bày và nhận xét được những biểu hiện của xu thế toàn cầu hoá từ đầu thập niên 80 của thế kỉ XX. Phân tích được toàn cầu hoá là cơ hội to lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ, nhất là đối với các nước đang phát triển. B. Nội dung I. Nguồn gốc và đặc điểm của cách mạng khoa học – công nghệ 1. Nguồn gốc - Do những đòi hỏi của cuộc … [Read more...]

Địa Lí 7 Bài 58 – Khu vực Nam Âu

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần -              Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, kinh tế của khu vực Nam Âu 2. Kỹ năng, thái độ: -              Rèn luyện HS phân tích lược đồ CN và NN, tranh ảnh II/ Phương tiện dạy học cần thiết: -              Lược đồ khu vực Nam Âu -              Hình ảnh, tư liệu về khu vực III/ Tiến trình tổ chức bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ; -              Nêu đặc điểm về tự nhiên của khu vực Tây và Trung Âu? 2. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung ghi bảng GM1: Khái quát tự nhiên - Quan sát hình 58.1 xác định vị trí và kể tên các nước trong khu vực Nam Âu   - Y/ xác định các quốc gia trên bản đồ châu Âu ? Nam Âu bao gồm những bộ phận nào ? - Chia 4 nhĩm thảo luận + Nêu đặc điểm địa hình và khí hậu của khu vực Nam Âu? - Đại diện nhóm … [Read more...]

Địa Lí 7 Bài 57 – Khu vực Tây và Trung Âu

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần 1. Kiến thức: -              Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, kinh tế của khu vực Tây và Trung Âu 2. Kỹ năng, thái độ: -              Rèn luyện HS phân tích lược đồ, tranh ảnh II/ Phương tiện dạy học cần thiết: -              Lược đồ khu vực Tây và Trung Âu -              Hình ảnh, tư liệu về khu vực III/ Tiến trình tổ chức bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ -              Trình bày đặc điểm nền KT ở Bắc Âu? -              Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu với đời sống và sản xuất 2. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung ghi bảng GM1: Khái quát tự nhiên - Dựa vào H57.1 SGK kết hợp với lược đồ các nước châu Âu ? Xác định phạm vi khu vực ? Kể tên các nước trong khu vực   - Chia 4 nhóm thảo luận ? HS quan sát H57.1 … [Read more...]