Soạn bài “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật

Soạn bài “Vào nhà ngục quảng đông cảm tác” của Phan Bội Châu

Soạn bài Thuyết minh về một thể loại văn học

Phân tích đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” của Nguyễn Huy Tưởng – bài mẫu 2

Soạn bài “Cây bút thần” – Truyện cổ tích Trung Quốc

Phân tích cảnh cho chữ trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân

Lịch sử 12 Bài 2

soạn bài Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa

Lịch sử 9 Bài 1

Soạn bài Tinh thần thể dục

soạn bài tựa “Trích Diễm Thi Tập” của Hoàng Đức Lương

Soạn bài Đặc điểm của văn bản biểu cảm

Soạn bài Ngữ cảnh

Lịch sử 11 Bài 15

Soạn bài Nghĩa của từ

phân tích nhân vật Thị Nở trong tác phẩm “Chí phèo” – bài mẫu 1

Soạn bài “Vi hành” của Hồ Chí Minh

Soạn bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Soạn bài “Thánh Gióng” – Truyền Thuyết

Cảm nhận ngày đầu vào trường Trung học phổ thông – bài mẫu 2

Soạn bài “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn khuyến

Phân tích cảnh cho chữ trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân – bài mẫu 2

Cảm nhận ngày đầu vào trường Trung học phổ thông – bài mẫu 1

Nghị luận “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”

Soạn bài Chỉ từ

Soạn bài Chí Phèo

Soạn bài Động từ

Soạn bài ”Mùa xuân của tôi” – Vũ Bằng

Soạn Bài toán dân số của Thái An

Soạn bài Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Bình luận một số câu thơ trong Truyện Kiều

soạn bài Khái quát lịch sử tiếng việt (tiếp theo)