Soạn bài Tinh thần thể dục

soạn bài tựa “Trích Diễm Thi Tập” của Hoàng Đức Lương

Soạn bài Đặc điểm của văn bản biểu cảm

Soạn bài Ngữ cảnh

Lịch sử 11 Bài 15

Soạn bài Nghĩa của từ

phân tích nhân vật Thị Nở trong tác phẩm “Chí phèo” – bài mẫu 1

Soạn bài “Vi hành” của Hồ Chí Minh

Soạn bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Soạn bài “Thánh Gióng” – Truyền Thuyết

Cảm nhận ngày đầu vào trường Trung học phổ thông – bài mẫu 2

Soạn bài “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn khuyến

Phân tích cảnh cho chữ trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân – bài mẫu 2

Cảm nhận ngày đầu vào trường Trung học phổ thông – bài mẫu 1

Nghị luận “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”

Soạn bài Chỉ từ

Soạn bài Chí Phèo

Soạn bài Động từ

Soạn bài ”Mùa xuân của tôi” – Vũ Bằng

Soạn Bài toán dân số của Thái An

Soạn bài Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Bình luận một số câu thơ trong Truyện Kiều

soạn bài Khái quát lịch sử tiếng việt (tiếp theo)

Soạn bài Từ tượng hình, từ tượng thanh

Suy nghĩ về giữ gìn truyền thống dân tộc của thế hệ trẻ

cảm nghĩ về Bố – bài mẫu 1

Soạn bài Từ trái nghĩa

Soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Soạn bài Luyện tập kết hợp các thao tác nghị luận

Phân tích 20 câu đầu bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu

Giá trị văn hóa truyền thống câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” trong giai đoạn Việt Nam phát triển hiện nay

Nghị luận câu “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng”